Michalis Terzis, laatste der èndechno componisten

 

Michalis TERZIS / Best Greek Songs / Arc EUCD2170 ( te lezen op www.folkroddels.be )

 

Het tijdperk van het Griekse kunstlied (èndechno, mv. èndechna) in zijn zuivere vorm, de vermenging van sterk door rebètika elementen geïnspireerde muziek met teksten van de betere schrijvers en dichters, is voorbij. Het is tegenwoordig al laïkà, populair lied, dat de klok slaat. Het verdwijnen van Manos Hadjidhàkis gaf de doodsteek en wat erna kwam was enkel nog achterhoedegevecht: de huidige Griekse muzieksien, nog even hermetisch als voorheen, zoekt andere einders op. Toch is de release van Michàlis Terzis’ twaalfde plaat Best Greek Songs nog een fraai coda. Terzis is immers nooit aan een magnum opus toegekomen, toch niet in de èndechna. Hij scoorde wel commercieel met Nostimon Imar  (Twelve Greek Folk Dances), schreef veel voor theater en TV, en zijn filmmuziek viel in de prijzen. De uitvoering van zijn symfonisch werk The Hymn Of Athens in ’94, met Mikis Theodhoràkis als dirigent, beschouwt hij zelf als een hoogtepunt in zijn loopbaan. Aan het eind van het verderfelijke kolonelsregime nam grote Mikis de piepjonge man onder de arm en dichtte hem op zijn lyrische wijze een grote toekomst toe, maar Terzis stak zijn talent vooral in commerciële producties, ook voor ARC (*) Leuk voor wie Music Of The Greek Islands, Magic of The Greek Bouzouki of Greek Moods wilde kennen: ze zijn in goeie handen, maar op deze cd met de weinig geïnspireerde titel gaat hij toch een stap verder. Het gaat om dertien songs, de meeste van oudere datum, maar ook enkele nieuwe. De invloed van Mikis en Manos is op deze plaat overduidelijk, en kan je haast passage per passage aantonen, maar dat belet hem niet in globo een paar fijne songs te hebben gepend en ze voorzien te hebben van verzorgde arrangementen en dito productie. Zijn eigen orkest kleurde het klankenpalet mooi in. Deze èndechna voegen niet echt toe aan het genre, maar het is anderzijds geen toeval dat héle grote zangstemmen bereid waren dit gevarieerde werk, op teksten van o.a. Kostís Palamàs, Hellas’ nationale dichter, en Dhimítris Lentzos, in te zingen: Yorgos Dalàras en Glykería elk twee maal, Dhímitra Galàni ook, maar een keer in duet met Dalàras (het fraai langoureuze S’Agapo/Ik hou van jou), en Anna Vissi een maal. De jonge Niki Valsàmi krijgt een kans, maar haalt lange niet het niveau van de anderen. Met diverse van deze toppers werkte Terzis in een grijs verleden geregeld samen. Terzis zingt zelf ook een keer of twee, naar aloude gewoonte van de èndechna componisten. Dat werd dus een ,,te vergeven’’ en ,,te verdragen’’ oefening. Onder de instrumentaaltjes een chasàpiko (doorgaans trage, eerder melancholische dans van Klein-Aziatische oorsprong) en twee zeïbèkika (trage solo dans met ,,dat stapje te veel’’), waaronder het archetypische Odos Athinas. De andere sluit de cd af, het symbolisch eindpunt van wat zo mooi is geweest, want To Zeïbekiko tou Kapetan Michali verwijst naar één van de topwerken van Hadjidhàkis, toen die mee de èndechna gestalte gaf. Lente en zomer zijn dan wel voorbij, maar als Indian summer, pardon, als Greek summer kan deze cd nog tellen.

 

Antoine Légat (13 10 08)

 

(*) Het loont de moeite eens te gaan snuffelen in de bijzonder uitgebreide, zeer regelmatig aangevulde catalogus van ARC Music ( www.arcmusic.co.uk ) Dat werpt zich al jaren op als kleine broer of, naargelang, de pendant van Rough Guide en Putumayo, labels die ook een gestructureerd overzicht willen geven van wat er in de wereld aan muziekjes te koop is. Niet alles is even goed, maar in zowat elk genre heeft ARC wel bijzondere albums, bekende artiesten of een individuele ontdekkingen te bieden. Een groter stuk hierover werpt zich op. 

 

 

Michalis TERZIS / Best Greek Songs / Arc EUCD2170.

 

The era of the Greek art song or èndechno (plural èndechna) has come to an end, at least in its pure form, i.e. combining elements of music strongly inspired by rebètika with lyrics and poetry of the better Greek writers and poets. Endechno has transcended into the broad field of the laïkà, the popular song, which has many formats and levels of quality. The disappearance of Manos Hadjidhàkis somehow gave the fatal thrust and everything that came after were mere rearguard actions: the present Greek scène, as hermetic as it ever was, has taken on other challenges. Still the release of Michàlis Terzis’ twelfth album Best Greek Songs is a befitting coda. Terzis has never made his magnum opus, at least not in the èndechna. He scored well commercially with Nostimon Imar (Twelve Greek Folk Dances), wrote a lot for theatre and television, and his filmmusic won many prizes. The execution of his symphonic work The Hymn Of Athens in ’94, with Mikis Theodhoràkis conducting, is considered by Terzis as a crowning moment in his career. Indeed, at the end of the loathed regime of the colonels, the great Mikis took the young composer under his wings and in his typically lyrical fashion ascribed him a huge future, but Terzis mainly went for more commercially viable productions and assignments, also for ARC (*) Fine for those wanting to learn all about Music Of The Greek Islands, Magic of The Greek Bouzouki or Greek Moods: they’re in good hands, but on this CD with the somewhat overstated title he goes a lot further. Best Greek Songs contains thirteen songs, most of them written in the past, but there are also a few new ones. The influences of Mikis and Manos are patently clear and you can demonstrate this almost passage by passage, but that didn’t prevent Terzis to write a couple of fine tunes, which he provided with refined scores and an exquiqite production. His own orchestra nicely coloured in the sound spectre. These èndechna might not add to the genre, but on the other hand it’s absolutely no coincidence that the greatest singers were prepared to sing these varied tunes, on poems by e.g. Kostís Palamàs, Hellas’ national poet, and Dhimítris Lentzos. So we hear Yorgos Dalàras and Glykería, twice each, Dhímitra Galàni also, once in duet with Dalàras (in the languorous ballad S’Agapo/I Love You), and Anna Vissi once. Young Niki Valsàmi gets her tune, but she doesn’t quite reach the artistic status of the giants on this record. With some of these Terzis already worked at different occasions. Terzis sings himself at two occasions, which is totally in accordance with what most composers in the èndechna feel obliged to do, with varying results, that is. This is mainly a forgivable exercise, which one has to endure for the sake of tradition. As instrumentals we find a chasàpiko (mostly slow, rather melancholic dance od Asia Minor origin) and two zeïbèkika (the zeïbèkiko being a solo dance with ,,that one step too much’’) The archetypical Odos Athinas is one of these. The other closes the CD and it sounds like a swan song, the end of a period that was so rich and beautiful. It’s an appropriate ending too because To Zeïbekiko tou Kapetan Michali points at one of the major works in the heydays of Hadjidhàkis, when he helped to give the èndechna their form and content. Spring and summer are over, but as an Indian summer, pardon me, as a Greek summer, this album has its proper significance.

 

Antoine Légat (Dutch original October 13th 2008; this translation October 18th)

 

(*) It’s absolutely worthwhile to take a look at the extensive, frequently updated and complemented catalogue of ARC Music ( www.arcmusic.co.uk ) Since many years this label is the counterpart or pendant of Rough Guide and Putumayo, labels that also want to give an exhaustive and structured survey of all kinds of music on this planet. Not all of it it is quite as good, but in practically every genre and subgenre ARC has a couple of special releases. You can find known artists besides interesting new ones and there’s always a discovery to make. A bigger article should illustrate that.

 

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Muziek. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s